BRSM Videoviewing

BRSM Videoviewing

Anjeliersstraat 470 boven, 1015NL Amsterdam

 

BRSM Videoviewing!


Nu Video Viewing! Persoonlijke Rondleiding via Skype of FaceTime op afspraak!
Exclusief video rondleiding met persoonlijk contact met de makelaar. Bel ons kantoor tbv een afspraak!

NU optie tot INRUIL van uw HUIDIGE WONING, verkoper is bereid uw woning in te kopen om uw aankoop zeker te stellen. Op deze wijze kan er in worden voorzien dat u geen onzekerheid heeft t.a.v. de verkoop van uw eigen woning en kunt u de aankoop tot zekere hoogte veilig stelen. 
Bel ons voor een nadere toelichting. Een eventuele inruil zal tailor made worden afgestemd op uw aankoop. 
 
 

BRSM Videoviewing!


Now Video Viewing! Personal Tour via Skype or FaceTime by appointment!
Exclusive video tour with personal contact with the broker. Call our office for an appointment!

Now option to EXCHANGE your CURRENT PROPERTY, seller is willing to purchase your property to secure your purchase. In this way it can be ensured that you do not have any uncertainty regarding the sale of your own house and you can secure the purchase to a certain extent. Call us for more information. Any trade-in will be tailored to your purchase.